INSTÄLLT!!!!!


SM i Plöjning 2023

Veterantraktorplöjning, modern traktorplöjning och hästplöjning

Välkommen till SM i plöjning!

I år arrangeras tävlingarna av JUF och Hjelmarebygdens Veterantraktorförening på Danbyholm utanför Björkvik i Sörmland.

INSTÄLLT!!

Tidsprogram, preliminärt

Lördag, 30 september

preliminärt

ca 08.30-09.00 Genomgång för alla Veteranplöjare vid depån.

09.00 Tävlingsområdet öppnar
Träningsplöjning för häst, fram till ca 11.00.
Träningsplöjning för veterantraktorplöjare, fram till ca 11.30

09.30 Defilering och presentation av tävlande med teg- och växelplog

11.00 Start för plöjare med teg- och växelplog, öppningsfåran, teg 1

12.00 Invigning av arrangemanget

12.00 Omstart för plöjare med teg-och växelplog, teg 1

12.30 Defilering och presentation av tävlande         veterantraktorplöjning

12.30 Start för hästplöjare, teg 1

13.00 Start för veterantraktorplöjare - bogserad, teg 1

13.20 Start för veterantraktorplöjare - buren-55, teg 1

13.40 Start för veterantraktorplöjare -buren 56-64, teg 1

14.30 ca Avslut för plöjare med teg- och växelplog, teg 1

14.45 ca Avslut för hästplöjare, teg 1

Mellan 15.15-15.55 ca Avslut för veterantraktorplöjare, teg 1

16.30 Tävlingsområdet stängs


19.00 SM fest (förbokade). 


Söndag, 1 oktober

09.00 Tävlingsområdet öppnar

09.30 Defilering och presentation av tävlande, teg- och
växelplog

10.30 Defilering och presentation av tävlande, veterantraktorplöjning

10.30 Start för hästplöjare, teg 2

11.00 Start för plöjare med teg- och växelplog, öppningsfåran, teg 2

11.00 Start för veterantraktorplöjare-bogserad, teg 2

11.20 Start för veterantraktorplöjare-buren -55, teg 2

11.40 Start för veterantraktorplöjare-buren 56-64, teg 2

12.00 Omstart för plöjare med teg- och växelplog, teg 2

12.45 ca Avslut för hästplöjare, teg 2

14.00 ca Prisutdelning SM hästplöjning

Mellan 13.45-14.25 ca Avslut för veterantraktorplöjare, teg 2

14.30 ca Avslut för plöjare med teg-och växelplog, teg 2

15.45 ca Prisutdelning för SM teg- och växelplog,
veterantraktorplöjning

16.30 Tävlingsområdet stängs 


  

Enklare servering finns på området

Sponsorer

Stort tack till våra sponsorer

Axima                                                                                       Sörmlands Gårdsservice