SM i Plöjning 2018

Veterantraktorplöjning, modern traktorplöjning och hästplöjning

Välkommen till SM i plöjning!

Årets värdgård är Lyngby Gård i Everöd, med 5 km till Kristianstad Airport och 20 km till Kristianstad station.

Adress: Södra Lyngbyvägen 165, 297 92 Everöd

JUF bildades 1918 och firar 100 år under året tillsammans med 4H och Förbundet Skog och Ungdom som bildats ur JUF.

Medarrangörer

Tidsprogram, preliminärt

Lördag, 29 september

preliminärt

09.00 Tävlingsområdet öppnar
Träningsplöjning för häst, fram till ca 11.30.
Träningsplöjning för veterantraktorplöjare, fram till ca 11.30

09.30 Defilering och presentation av tävlande med teg- och växelplog

10.00 Invigning av arrangemanget

11.00 Start för plöjare med teg- och växelplog, öppningsfåran, teg 1

12.00 Omstart för plöjare med teg-och växelplog, teg 1

12.45 Defilering och presentation av tävlande veterantraktorplöjning

13.00 Start för hästplöjare, teg 1

13.30 Start för veterantraktorplöjare, teg 1

14.30 ca Avslut för plöjare med teg- och växelplog, teg 1

15.15 ca Avslut för hästplöjare, teg 1

15.45 ca Avslut för veterantraktorplöjare, teg 1

16.00 Tävlingsområdet stängs


Söndag, 30 september

09.00 Tävlingsområdet öppnar

09.30 Defilering och presentation av tävlande, teg- och
växelplog

10.00 Defilering och presentation av tävlande, veterantraktorplöjning

10.30 Start för hästplöjare, teg 2

11.00 Start för plöjare med teg- och växelplog, öppningsfåran, teg 2

11.45 Start för veterantraktorplöjare, teg 2

12.00 Omstart för plöjare med teg- och växelplog, teg 2

12.45 ca Avslut för hästplöjare, teg 2

14.00 ca Prisutdelning SM hästplöjning

14.30 ca Avslut för veterantraktorplöjare, teg 2

14.30 ca Avslut för plöjare med teg-och växelplog, teg 2

15.45 ca Prisutdelning för SM teg- och växelplog,
veterantraktorplöjning

16.30 Tävlingsområdet stängs 


  

Sponsorer

uppdateras efterhand som loggorna kommer in